29/05/2022 16:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Rượu mơ uống ở chùa Hương

Tác giả: Yến Lan - Lâm Thanh Lang

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 31/05/2010 01:58

 

Chua ngọt chạm đầu lưỡi
Chát đắng ẩn trong men
Chén rượu trên bến Đục
Sóng sánh tiếng chuông thiền
1988
Nguồn: Yến Lan, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yến Lan » Rượu mơ uống ở chùa Hương