25/01/2020 21:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ăn thì vóc học thì hay

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/04/2015 17:57

 

Ăn thì vóc học thì hay,
Có công mài sắt có ngày nên kim.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ăn thì vóc học thì hay