19/01/2022 01:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuổi

Tác giả: Trần Mạnh Hảo

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 08/02/2010 17:43

 

Tuổi ta bằng tuổi Adam ấy
Mấy vạn năm rồi vẫn trẻ thơ
Tuổi ta là tuổi toàn nhân loại
Hàng vạn năm sau tuổi vẫn khờ
Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Mạnh Hảo » Tuổi