28/01/2022 09:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nước Đào Thục vừa trong vừa mát

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Song thất lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/10/2020 14:48

 

Nước Đào Thục[1] vừa trong vừa mát,
Đường Đào Thục bốn góc bàn cờ.
Đẹp hơn phường phố kinh đô,
Đẹp như một bức bản đồ trong tranh.
Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002
[1] Tên gọi khác của làng Dền, có nghề múa rối nước cổ truyền, nay là làng thôn thuộc xã Thuỵ Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Nước Đào Thục vừa trong vừa mát