04/08/2020 19:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mạc Đăng Dung
莫登庸

Tác giả: Tự Đức hoàng đế - 嗣德皇帝

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi bruce lee vào 21/10/2011 22:49

 

Nguyên tác

鐵山已沒有誰何,
為賊為魚術愈多。
繫頸軍前還賜爵,
胡為皇極尚偏頗。

Phiên âm

Thiết sơn dĩ một hữu thuỳ hà,
Vi tặc vi ngư thuật dũ đa.
Hệ cảnh quân tiền hoàn tứ tước,
Hồ vi hoàng cực thượng thiên pha.

Bản dịch của Hoàng Khôi

Thiết Sơn đã chết, có ai ra
Làm giặc, làm chài, vốn nghiệp nhà
Cửa quân tự trói, xin quan tước
Vừa chúa, vừa tôi nhục thế a
Nguồn: Thơ văn Tự Đức (tập 1), NXB Thuận Hoá, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tự Đức hoàng đế » Mạc Đăng Dung