03/02/2023 06:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mồ

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 16/08/2016 08:23

 

Mồ hôm nay lớn hơn hôm qua
Cứ chôn và cứ lớn
Sống là sống, chết là chết hay sao?
2015

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Mồ