17/06/2024 06:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cầu thang

Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 14/12/2008 19:58

 

Năm tháng mãi khom lưng
Giơ xương sườn từng bậc
Nối tầng cao tầng thấp
Giúp người lên cao tầng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Lãm Thắng » Cầu thang