18/08/2022 14:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang lâu thư hoài
江樓書懷

Tác giả: Triệu Hỗ - 趙嘏

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 03/07/2006 06:22

 

Nguyên tác

獨上江樓思悄然,
月光如水水如天。
同來玩月人何在,
風景依稀似去年。

Phiên âm

Ðộc thướng giang lâu tứ tiễu nhiên,
Nguyệt quang như thuỷ, thuỷ như thiên.
Ðồng lai ngoạn nguyệt nhân hà tại,
Phong cảnh y hi tự khứ niên.

Dịch nghĩa

Một mình lên lầu bên sông ý tứ miên man
Trăng sáng như nước, nước sáng như trời
Người cùng ta đến đây ngắm trăng bây giờ ở nơi nào
Phong cảnh dường như cũng vẫn giống như năm trước

Bản dịch của Lý Tứ @www.maihoatrang.com

Hoài cảm lên lầu đứng lẻ loi
Sông lồng trăng sáng nước như trời
Người cùng thưởng nguyệt nay đâu nhỉ
Cảnh cũ năm xưa chẳng đổi dời.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Triệu Hỗ » Giang lâu thư hoài