02/02/2023 09:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ức mai

Tác giả: Nguyễn Hàm Ninh - 阮咸寧

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/12/2013 09:54

 

Phiên âm

Lâm đường tạc dạ sóc phong xuy,
Tiểu các thanh hàn độc toạ trì.
Địch lý quan sơn sầu cựu khúc,
Thuỷ biên ly lạc nhận tiền kỳ.
Hương nam tuyết bắc vô phương tấn,
Nguyệt địa vân giai hữu mộng ty.
Dục bả tân từ viễn tương tặng,
Mỹ nhân uyển tại thuỷ chi my.

Bản dịch của Mai Văn Hoan

Đêm qua, gió bấc thì thào
Một mình gác nhỏ lạnh vào thấu xương
Vẳng nghe tiếng sáo mà thương
Bờ sông, thuở ấy vẫn thường bên nhau
Hương nam, tuyết bắc còn đâu
Trăng sân, mây biếc... mộng sầu biệt ly
Xa xôi muốn gởi thơ đi
Bên hồ người ngọc tức thì hiện ra!
Nhà thơ Lương An cho biết: bài thơ này được tác giả làm khi công chúa Mai Am, người mà ông thầm yêu trộm nhớ, đã lấy Thân Trọng Dị, một vị quan to trong triều. Trở lại Phủ Tùng Thiện Vương, không còn bóng dáng người đẹp, ông cảm thấy vô cùng trống trải. Xuyên suốt bài thơ là nỗi thương nhớ công chúa Mai Am. Ngay cái tiêu đề Ức mai cũng nói lên điều đó. Bài thơ này đã được công chúa Mai Am trân trọng đưa vào Diệu Liên thi tập của mình.

Nguồn: Mai Văn Hoan, “Khí phách Nguyễn Hàm Ninh”, Báo Quảng Bình điện tử, này 10-8-2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Hàm Ninh » Ức mai