25/10/2021 18:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thái tang tử kỳ 1
採桑子其一

Tác giả: Âu Dương Tu - 歐陽修

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 08/07/2005 02:35

 

Nguyên tác

群芳過後西湖好,
狼籍殘紅,
飛絮濛濛,
垂柳闌干盡日風。

笙歌散盡遊人去,
始覺春空,
垂下簾櫳,
雙燕歸來細雨中。

Phiên âm

Quần phương quá hậu tây hồ hảo,
Lang tịch tàn hồng,
Phi nhứ mông mông,
Thuỳ liễu lan can tận nhật phong.

Sinh ca tán tận du nhân khứ,
Thuỷ giác xuân không,
Thuỳ hạ liêm lung,
Song yến quy lai tế vũ trung.

Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Qua mùa hoa nở Tây Hồ đẹp,
Hồng rụng rắc đầy,
Lất phất tơ bay,
Liễu rũ ngoài hiên, gió suốt ngày.

Sênh ca tan cuộc, người chơi vãn,
Xuân vắng mới hay,
Rèm ngọc buông dài,
Đôi én bay về trong mưa rơi.
Nguồn: Nguyễn Xuân Tảo, Tống từ, NXB Văn học, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Âu Dương Tu » Thái tang tử kỳ 1