18/05/2021 15:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đêm mơ rượu bèn dậy uống

Tác giả: Trần Mạnh Hảo

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 17/06/2008 09:41

 

Mơ rượu nên dậy rót
Nhớ gì sao xót xa
Không có bạn chạm cốc
Thì ta chạm vào ta
Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Mạnh Hảo » Đêm mơ rượu bèn dậy uống