29/09/2020 18:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Không được tham vọng

Tác giả: Ngọc Châu - Nguyễn Ngọc Châu

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 23/10/2019 18:48

 

Tham vọng con người đến lúc mà...
Về mo thì chắc hẳn đang ra...
Bạc vàng cũng vứt, ông đây cóc...
Ghế gủng thôi đi, tớ chẳng thà...
Khỏi hãi có người tranh bệ Tổng...
Hết lo mấy đứa muốn ngai Bà...
Đi tu tiểu vẫn cầu lên chức...
Hết cả chắc rằng chỉ có ma…
Nguồn: Thơ dịch và sáng tác - tuyển chọn 2019 (nhiều tác giả), NXB Hội nhà văn, 2029

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngọc Châu » Không được tham vọng