26/02/2021 23:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh tuyết số tự thi
詠雪數字詩

Tác giả: Kỷ Quân - 紀昀

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi hongha83 vào 23/09/2008 18:15

 

Nguyên tác

一片二片三四片,
五片六片七八片。
九片十片片片飛,
飛入蘆花皆不見。

Phiên âm

Nhất phiến nhị phiến tam tứ phiến,
Ngũ phiến lục phiến thất bát phiến.
Cửu phiến thập phiến phiến phiến phi,
Phi nhập lô hoa giai bất kiến.

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Một cánh hai cánh ba bốn cánh
Năm cánh sáu cánh bảy tám cánh
Chín cánh mười cánh cánh cánh bay
Bay vào hoa lau đều chẳng thấy
Nguồn: Thơ văn cổ Trung Hoa, mảnh đất quen mà lạ, NXB Giáo dục, 1999.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kỷ Quân » Vịnh tuyết số tự thi