05/08/2020 10:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cây chi trên rừng không có lá

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/03/2015 16:04

 

Cây chi trên rừng không có lá
Cá chi dưới biển không có sương
Liễu mà thương được thì thương
Để chi chúng bạn, thế thường cười chê
Khảo dị:
Cây chi trên rừng không lá?
Con cá chi dưới biển không xương?
Trai nam nhân đối đặng thiếp kết nghĩa tào khương với cùng
- Cây xương rồng trên rừng không lá
Con sứa dưới biển không xương
Anh đà đối đặng phải kết nghĩa cương thường với anh
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Cây chi trên rừng không có lá