19/01/2022 02:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 17
17

Tác giả: Tagore Rabindranath - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi Diệp Y Như vào 19/02/2011 23:49

 

Nguyên tác

Pick up this life of mine from the dust.
Keep it under your eyes, in the palm of your right hand.
Hold it up in the light, hide it under the shadow of death; keep it in the casket of the night with your stars, and then in the morning let it find itself among flowers that blossom in worship.

Bản dịch của Nguyễn Mai Liên

Hãy cứu vớt cuộc sống của tôi ra khỏi cát bụi.
Hãy giữ nó dưới đôi mắt của người, trong lòng bàn tay phải của người.
Hãy đưa nó ra ngoài ánh sáng, che giấu nó dưới bóng hình của Tử Thần; hãy giữ nó trong chiếc hộp màn đêm với muôn vì tinh tú của người, và sau đó trong buổi sớm mai hãy để nó tự tìm thấy mình giữa ngàn hoa bừng nở và trong niềm tôn kính.
Nguồn: Thơ R.Tagore, NXB Văn học, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tagore Rabindranath » Bài số 17