23/10/2021 22:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngư phủ kỳ 2
漁父其二

Tác giả: Lý Dục - 李煜

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 10/07/2005 19:03

 

Nguyên tác

一楫春風一葉舟,
一綸絲縷一輕鉤。
花滿渚,
酒滿甌,
萬頃波中得自由。

Phiên âm

Nhất tiếp xuân phong nhất diệp châu,
Nhất luân ty lũ nhất khinh câu.
Hoa mãn chử,
Tửu mãn âu,
Vạn khoảnh ba trung đắc tự do.

Dịch nghĩa

Trong gió xuân, một mái chèo, một thuyền lá,
Một sợi dây câu bằng tơ, một lưỡi câu nhẹ.
Hoa đầy bãi,
Rượu đầy vò,
Tự do trong vùng sóng nước rộng vạn mẫu.

Bản dịch của mailang

Gió xuân, một sõng một chèo đầu,
Một cuộn dây tơ, một lưỡi câu,
Hoa rợp bến,
Rượu đầy bầu,
Mênh mông sóng lượn tự do cầu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Dục » Ngư phủ kỳ 2