06/10/2022 22:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Oán thi
怨詩

Tác giả: Mạnh Giao - 孟郊

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/04/2014 15:16

 

Nguyên tác

試妾與君淚,
兩處滴池水。
看取芙蓉花,
今年為誰死。

Phiên âm

Thí thiếp dữ quân lệ,
Lưỡng xứ trích trì thuỷ.
Khán thủ phù dung hoa,
Kim niên vị thuỳ tử.

Dịch nghĩa

Thiếp cùng chàng hãy thử xem,
Ta ở hai nơi, cùng giỏ nước mắt tương tư xuống nước ao.
Rồi xem hoa sen,
Năm nay sẽ vì nước mắt của ai mà chết.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nào hai ta cùng thử
Nhỏ nước mắt ao sen
Rồi ngắm hoa mà xem
Năm nay vì ai tử

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mạnh Giao » Oán thi