14/06/2021 13:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cát nhật 2
吉日2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/11/2019 01:47

 

Nguyên tác

吉日庚午、
既差我馬。
獸之所同、
麀鹿麌麌。
漆沮之從、
天子之所。

Phiên âm

Cát nhật canh ngọ,
Ký sai ngã mã.
Thú chi sở đồng,
U lộc ngữ ngữ.
Tất Tư chi tòng,
Thiên tử chi sở.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Ngày tốt là nhằm ngày canh ngọ
Ngựa của ta đâu đó chọn xong
Nơi nào cầm thú tụ đông
Hươu thì đực cái gom chung nhiều bầy
Sáng Tất Tư đến ngay bên ấy
Thiên tử nên đến đấy để săn
Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.

- canh ngọ: ngày canh ngọ, ngày lẻ.
- sai: chọn, chọn ngựa theo chân chạy mau chậm đồng nhau.
- đồng: tụ lại.
- u: con nai cái.
- ngữ ngữ: đông nhiều.
- Tất Tư: tên sông, ở phía bắc sông Kinh sông Vị vùng đất kinh kỳ ở tây đô, gọi là sông Lạc, nay từ Diên Vĩ phường, đến Đông Châu chảy vào sông Hoàng Hà.

Ngày mậu thìn (ở chương trước) đã cúng tế cầu đảo xong, đến ngày thứ ba là ngày canh ngọ, bèn lựa chọn ngựa để cưỡi, nhiều mà đuổi theo. Chỉ có bên sông Tất Tư là nhiều hơn hết, đáng là chỗ thiên tử đến săn.
Nguồn: Kinh thi - tập 2, Tạ Quang Phát dịch, NXB Đà Nẵng, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Cát nhật 2