27/01/2022 02:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chưa hết tăm tối
Not dark yet

Tác giả: Bob Dylan - Robert Allen Zimmerman

Nước: Mỹ
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 28/02/2021 19:28

 

Nguyên tác

I was born here and I’ll die here against my will
I know it looks like I’m movin’ but I’m standin’ still
Every nerve in my body is so naked and numb
I can’t even remember what it was I came here to get away from

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Sinh ra và chết ở đây
Dù cho trái ý với ngay chính mình
Dường như phấn khích trong tình
nhưng tôi vẫn cứ lặng thinh bất cần
Dây thần kinh đã rụng dần
Tôi quên đi hết cả thân phận này
Đây là một bài hát trong album Time out of mind, 1997.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bob Dylan » Chưa hết tăm tối