10/08/2022 21:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dạ túc sơn tự
夜宿山寺

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Biển nhớ vào 07/03/2007 14:06

 

Nguyên tác

危樓高百尺,
手可摘星辰。
不敢高聲語,
恐驚天上人。

Phiên âm

Nguy lâu cao bách xích,
Thủ khả trích tinh thần.
Bất cảm cao thanh ngữ,
Khủng kinh thiên thượng nhân.

Dịch nghĩa

Lầu cao vòi vọi trăm thước,
Tay có thể hái được trăng sao tinh tú.
Không dám nói lớn tiếng,
Sợ làm kinh động đến người trên trời.

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Trăm thước lầu vút cao,
Tay có thể hái sao.
Không dám cất cao giọng,
Lỡ động kẻ thiên tào!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Dạ túc sơn tự