27/11/2021 16:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký Nguyễn cố hữu hồi tịch
寄阮故友回藉

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 13/08/2014 18:40

 

Nguyên tác

墨池夙昔共締交,
錯弄滄溟十丈濤。
騏驥似君難伏櫪,
鷯鷂笑我未安巢。
宦途最是先醒少,
世路誠知不著高。
欲借大觀消旅悶,
卻羞泉石向人嘲。

Phiên âm

Mặc Trì[1] túc tích cộng đề giao,
Thác lộng thương minh thập trượng đào.
Kỳ ký[2] tự quân nan phục lịch,
Liêu diêu[3] tiếu ngã vị an sào.
Hoạn đồ tối thị tiên tinh thiểu,
Thế lộ thành tri bất trước cao.
Dục tá đại quan tiêu lữ muộn,
Khước tu tuyền thạch hướng nhân trào.

Bản dịch của Hoa Bằng

Mặc Trì thuở trước chỗ cùng chơi
Đâu tưởng lầm khua sóng biển khơi
Kỳ ký như anh tàu khó núp
Liêu diêu cười tớ tổ chưa rồi
Ít ai tỉnh mộng lên quan lớn
Mấy kẻ mần ngơ trước cuộc đời
Muốn mượn cảnh trời khuây nỗi khách
Lại e suối đá mỉa mai cười
Bạn họ Nguyễn chưa rõ là ai.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004
[1] Chưa rõ là ai.
[2] Hai loại ngựa thường dúng ví với người quân tử.
[3] Còn gọi là "tiêu liêu", chim chích, một loài chim nhỏ. Trang tử: "Tiêu liêu sào lâm, bất quá nhất chi" (Chim chích làm tổ trong rừng, chẳng qua chỉ cần một cành).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Ký Nguyễn cố hữu hồi tịch