09/12/2022 20:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đời chúng ta
Notre vie

Tác giả: Paul Éluard - Eugène Émile Paul Grindel

Nước: Pháp
Đăng bởi hongha83 vào 21/10/2018 06:48

 

Nguyên tác

Nous n’irons pas au but un par un mais par deux
Nous connaissant par deux nous nous connaîtrons tous
Nous nous aimerons tous et nos enfants riront
De la légende noire où pleure un solitaire.

Bản dịch của Tế Hanh

Chúng ta không đi đến mục đích từng người một mà từng đôi
Hiểu nhau từng đôi chúng ta sẽ hiểu nhau tất cả
Chúng ta yêu nhau tất cả và con cháu chúng ta sẽ cười
Cho huyền thoại đen tối nơi một người cô đơn than khóc
Nguồn: Thơ Paul Eluard (song ngữ), Nhiều người dịch, NXB Văn học, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Paul Éluard » Đời chúng ta