23/01/2021 00:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ất Tỵ chính nguyệt dự Thiên Tẩu yến cung ký kỳ 1
乙已正月預千叟宴恭記其一

Tác giả: Kỷ Quân - 紀昀

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi hongha83 vào 24/09/2008 19:22

 

Nguyên tác

化宇人多壽,
耆老近四千。
相隨登綺席,
所見豐華顛。
旭日輝宮闕,
柔颸韻管弦。
自然才六十,
已獲伴群仙。

Phiên âm

Hoá vũ nhân đa thọ,
Kỳ lão cận tứ thiên.
Tương tuỳ đăng ỷ tịch,
Sở kiến phong hoa điên.
Húc nhật huy cung khuyết,
Nhu ty vận quản huyền.
Tự nhiên tài lục thập,
Dĩ hoạch bạn quần tiên.

Bản dịch của Nguyễn Tôn Nhan

Trời đất nhiều người thọ
Già lão gần bốn nghìn
Gặp nhau lên chốn tiệc
Mắt nhìn toàn hoa niên
Mặt trời chiếu cung khuyết
Gió mát đưa quản huyền
Tự nhiên vừa sáu chục
Đã bạn với thần tiên
Nguồn: Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam, NXB Văn hoá thông tin, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kỷ Quân » Ất Tỵ chính nguyệt dự Thiên Tẩu yến cung ký kỳ 1