25/03/2023 07:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đồng Vương trưng quân Tương trung hữu hoài
同王徵君湘中有懷

Tác giả: Trương Vị - 張謂

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 18/03/2007 18:05

 

Nguyên tác

八月洞庭秋,
瀟湘水北流。
還家萬里夢,
為客五更愁。
不用開書帙,
偏宜上酒樓。
故人京洛滿,
何日復同遊。

Phiên âm

Bát nguyệt Động Đình thu,
Tiêu Tương thuỷ bắc lưu.
Hoàn gia vạn lý mộng,
Vi khách ngũ canh sầu.
Bất dụng khai thư trật,
Thiên nghi thượng tửu lâu.
Cố nhân Kinh Lạc mãn,
Hà nhật phục đồng du.

Dịch nghĩa

Tháng tám mùa thu nơi hồ Động Đình
Nước sông Tiêu Tương chảy về bắc
Nơi ngàn dặm, mơ giấc mơ về nhà
Suốt năm canh, buồn phận làm khách quê người
Không có hứng mở sách vở
Chỉ muốn lên lầu rót rượu
Bạn cũ ở chốn kinh đô Lạc Dương rất nhiều
Biết ngày nào mới lại cùng nhau dạo chơi!

Bản dịch của Hải Đà

Tháng tám trời thu viếng Động Đình
Sông Tương nước chảy loáng lung linh
Quê nhà muôn dặm, người trong mộng
Quán trọ năm canh, khách trở mình
Đã luống sầu vương, quên đọc sách
Thôi đành tìm rượu, đến lầu xinh
Lạc Dương nhớ bạn, thầm khao khát
Hội ngộ chung vui vẹn nghĩa tình.
Vương trưng quân chưa rõ là ai. Trưng quân là cách tôn xưng bậc ẩn sĩ không chịu nhận lễ mời của triều đình ra làm quan.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Vị » Đồng Vương trưng quân Tương trung hữu hoài