01/12/2022 14:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chải đầu

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 06/01/2009 02:36

 

Rừng già úa nắng rụng mưa
Thương người xế tuổi tóc trưa chải đầu

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Chải đầu