02/07/2022 09:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chờ con ra đời

Tác giả: Huy Cận - Cù Huy Cận

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/11/2020 23:44

 

Thương con từ thuở trong thai
Nghe chân con đạp mẹ cười ước mơ.
Gái, trai chờ đứa con so
Mẹ thương cha, hẳn giống cha mười phần:
Giống cha giống mẹ đôi chân
Mỗi năm di chuyển hai lần chiến khu
Đồi cao suối lạnh sớm trưa
Cha đi công tác, mẹ vừa tăng gia.
Tính thầm ngày tháng con ra
Ấp thêm trứng, nở lứa gà chờ con.
Đồng bào cho củi để dồn
Ở đây hơi núi lạnh hơn vùng ngoài.
Thương con gìn giữ tháng ngày
Đưa chân đều bước, giơ tay vừa tầm.
Thương con tự thuở con nằm
Tròn trong bụng mẹ đạp thầm, con ơi!
Việt Bắc, 1952

Bài thơ này không có trong tập Hai bàn tay em trong bản in của NXB Kim Đồng năm 1969.

Nguồn: Huy Cận, Hai bàn tay em, NXB Văn học, 1967

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huy Cận » Chờ con ra đời