06/12/2021 19:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trường An thanh minh ngôn hoài
長安清明言懷

Tác giả: Cố Phi Hùng - 顧非熊

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 02/06/2007 10:55

 

Nguyên tác

明時帝裏遇清明,
還逐遊人出禁城。
九陌芳菲鶯自囀,
萬家車馬雨初晴。
客中下第逢今日,
愁裏看花厭此生。
春色來年誰是主,
不堪憔悴更無成。

Phiên âm

Minh thời đế lý ngộ thanh minh,
Hoàn trục du nhân xuất cấm thành.
Cửu mạch phương phi oanh tự chuyển,
Vạn gia xa mã vũ sơ tình.
Khách trung hạ đệ phùng kim nhật,
Sầu lý khan hoa yếm thử sinh.
Xuân sắc lai niên thuỳ thị chủ,
Bất kham tiều tuỵ cánh vô thành.

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Trường An gặp tiết thanh minh
Theo chân du khách xuất thành rong chơi
Chín đường oanh hót hương rơi
Nhà nhà xe ngựa dưới trời tạnh mưa
Hỏng thi đất khách trú nhờ
Ngắm hoa lòng rất thờ ơ kiếp người
Sang năm xuân sắc thêm tươi?
Xin đừng tiều tuỵ cho đời lên hương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cố Phi Hùng » Trường An thanh minh ngôn hoài