03/12/2021 18:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ảo tưởng

Tác giả: Ilse Brem

Nước: Áo
Đăng bởi hongha83 vào 18/06/2008 01:01

 

Bản dịch của Quang Chiến

Cô gái
Hai mươi xuân
Mong ước
Người yêu cùng lứa tuổi

Năm mươi năm sau
Vẫn sôi trào
Như rượu sâm banh

Cô chẳng thể hình dung
Chuyện ấy
Thực khó khăn

Với một hàm răng giả
Mũi dãi chảy thành dòng
Khó thở, tai nghễnh ngãng
Thần kinh toạ bên hông
Và trĩ nội, trĩ ngoại
Cùng tĩnh mạch trướng sưng

Chàng làm sao có thể
Như sâm banh
Sôi trào

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ilse Brem » Ảo tưởng