26/10/2021 17:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nói phét

Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 23/11/2016 22:06

 

Có khi mình tự hỏi mình
Làm thơ giống với làm tình chỗ mô?
Khi thì vợ, lúc thì bồ
Làm tình giống với làm thơ chỗ này.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Lãm Thắng » Nói phét