10/08/2020 10:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dã Khê độ
野溪渡

Tác giả: Nguyễn Văn Siêu - 阮文超

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hảo liễu vào 28/12/2014 22:39

 

Nguyên tác

細雨埋前路,
飛花斷野橋。
小童簑笠宿,
孤艇隔鸂招。

Phiên âm

Tế vũ mai tiền lộ,
Phi hoa đoạn dã kiều.
Tiểu đồng thoa lạp túc,
Cô đỉnh cách khê chiêu.

Dịch nghĩa

Mưa bụi lấp nơi đường trước
Hoa bay chận cái cầu giữa đồng
Cậu bé (đưa đò) lăn tơi nón nằm ngủ
Có một cái đò cách sông phải kêu

Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Trước đường mưa bụi mịt mù,
Hoa bay ngang cống chẳng chừa lối đi.
Cậu đồng tơi nón nằm lì,
Cách sông có một đò kia gọi hoài.
Nguồn: Nguyễn Thiên Thụ, Nét bút thần, Tân Việt xuất bản, Hà Nội, 1944

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Văn Siêu » Dã Khê độ