23/03/2023 20:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thoái cư
退居

Tác giả: Tuệ Trung thượng sĩ - 慧中上士

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 26/09/2008 23:44

 

Nguyên tác

儻來禍福不單行,
閑卜幽深寄此生。
海國三春迷燕壘,
煙村一雨隔農耕。
多慚身濁逢時濁,
少賴心清遇國清。
夜夢觀音入荒草,
秋江清淺露花橫。

Phiên âm

Thảng lai hoạ phúc bất đơn hành,
Nhàn bốc u thâm ký thử sinh.
Hải quốc tam xuân mê yến luỹ,
Yên thôn nhất vũ cách nông canh.
Đa tàm thân trọc phùng thì trọc,
Thiểu lại tâm thanh ngộ quốc thanh.
Dạ mộng Quan Âm nhập hoang thảo,
Thu giang thanh thiển lộ hoa hoành.

Dịch nghĩa

Hoạ, phúc chợt kéo đến, chẳng khi nào đơn độc,
Nhàn rỗi chọn nơi xa vắng gửi tấm thân này.
Miền biển, ba xuân mịt mờ luỹ yến,
Nơi thôn dã khói phủ, một trận mưa xuống, bỗng cách biệt việc nông tang.
Đã thẹn nhiều cho tấm thân nhơ đục, gặp thời buổi nhơ đục,
May còn nhờ có chút lòng trong sạch, gặp được nước nhà trong sạch.
Đêm mơ thấy phật Quan Âm vào chốn cỏ hoang,
Sông mùa thu vừa trong vừa cạn, hoa sương bay khắp nơi.

Bản dịch của Đào Phương Bình

Xem cơ hoạ phúc nghĩ mà kinh,
Chọn chốn thanh u gửi gắm mình.
Ven biển xuân về mê luỹ én,
Xóm quê mưa xuống khuất đồng xanh.
Thẹn cho thân đục, đời đang đục,
Vui với lòng thanh, nước cũng thanh.
Đêm mộng Quan Âm vào cỏ rậm,
Dòng thu trong vắt, móc long lanh.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tuệ Trung thượng sĩ » Thoái cư