09/12/2022 04:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giá nào
A quel prix

Tác giả: Armand Monjo

Nước: Pháp
Đăng bởi hongha83 vào 22/04/2011 20:46

 

Nguyên tác

Frère à quel prix la paix
à quel prix le bonheur?
Combien de morts déjà
pour payer ta survie?
Saigne
le coeur de la raison
Le barbare a la peau épaisse
Saigne
le tendre chair d’un peuple
pour l’avenir de ta raison
Brûle
un fleuve de sang
Le barbare n’est fort
que d’acier et de poudre
La chair du peuple
est lampe de justice
pour la petite chaleur de ton sang.
Trente millions de racines
dans sa terre dans sa patrie
Non l’étranger n’est pas de force
pour les couper
car cet arbre est chez lui
Brûle
le sang d’un peuple
saigne
le coeur de la raison
Si loin? Si près regade
à hauteur de radio
à portée de ton coeur
Dis qu’as-tu fait de tes dix doigts
pour abaisser le prix du sang
le prix d’avoir raison
le prix d’avoir la paix?

Bản dịch của Tố Hữu

Anh ơi, đến giá nào hoà bình
Đến giá nào hạnh phúc?
Để trả giá đời anh
Bao nhiêu người ngã gục

Trái tim của lẽ phải chảy máu
Tên dã man có bộ da dày
Da thịt mềm của dân tộc chiến đấu
Cho tương lai, lẽ phải của anh đây

Một dòng sông máu đang bốc lửa
Tên dã man chỉ mạnh súng đạn thôi
Thịt da một dân tộc là ngọn đèn công lý
Sưởi ấm cho dòng máu của anh, tôi

Ba mươi triệu rễ cây xanh
Trong lòng đất đỏ Tổ quốc anh
Không, kẻ ngoại bang không đủ sức
Chặt được đâu rễ ấy ở nhà mình

Máu của dân tộc đang cháy đỏ
Trái tim lẽ phải chảy máu đó
Hãy nhìn đi, từ xa từ gần
Ngang tần số của đài truyền thanh
Ngang tầm rung của trái tim anh

Nào, đã làm gì mười ngón tay mình
Để hạ giá máu ta phải đổ
Cái giá để giành lẽ phải đó
Cái giá để giành lấy hoà bình
Nguồn: Đợi anh về (thơ dịch), Tố Hữu, NXB Văn học, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Armand Monjo » Giá nào