02/02/2023 04:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gửi sông Thương

Tác giả: Đặng Nguyệt Anh

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 12/01/2021 19:00

 

Sông Thương để nhớ
Người ơi
Chênh vênh câu hát
chơi vơi mạn thuyền

Bão bùng giữa chốn bình yên
Cái phận thì nổi
Cái duyên thì chìm

Lạc em
Anh ngẩn ngơ tìm
Vớt sao đáy nước
Với chim đỉnh trời

Giờ ai còn hát
Người ơi
Trèo lên Quán Dốc
Ai ngồi
Tương tư...
Nguồn: Như chiếc lá trời (thơ), Đặng Nguyệt Anh - Hồ Đắc Thiếu Anh - Lê Thị Kim - Trần Mai Hường, NXB Hội nhà văn, 2020

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đặng Nguyệt Anh » Gửi sông Thương