23/10/2021 20:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thị chư thiền lão tham vấn thiền chỉ
示諸禪老參問禪旨

Tác giả: Lý Thái Tông - 李太宗

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Lý
Đăng bởi Vanachi vào 28/05/2006 04:17

 

Nguyên tác

般若真無宗,
人空我亦空。
過現未來佛,
法性本相同。

Phiên âm

Bát nhã chân vô tông,
Nhân không, ngã diệc không.
Quá hiện vị lai Phật,
Pháp tính bản tương đồng.

Dịch nghĩa

Trí tuệ bát nhã không thuộc tông phái nào (tông phái vô tông, ý chỉ tông yếu của mọi tông phái, cốt lõi của Phật giáo)
Không phải Người, cũng không phải Ta
Các vị Phật của quá khứ, hiện tại và tương lai
Vốn cùng chung một Pháp tính.

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Chẳng gốc nào sinh trí tuệ ra,
Không là ai, cũng chẳng là ta.
Phật nay, Phật trước, nghìn sau mãi...
Vẫn chỉ là sen nở một tòa.
Trong một cuộc đàm đạo, Lý Thái Tông nói: “Bàn về cái tâm của Phật, thánh hiền xưa còn chưa khỏi bị chê bai huống chi những kẻ hậu học. Nay ta muốn cùng các vị trưởng lão trình bày sơ ý nghĩ của mình, mỗi người hãy đọc môt câu kệ xem ý tứ thế nào?”. Mọi người đang suy nghĩ thì nhà vua đã đọc bài kệ này.

Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học xã hội, 1977

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thái Tông » Thị chư thiền lão tham vấn thiền chỉ