20/09/2020 16:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

05

Tác giả: Eduardas Mieželaitis

Nước: Litva
Đăng bởi hongha83 vào 19/04/2008 08:08

 

Bản dịch của Thái Bá Tân

Trong giấc mơ em lại đến cùng anh,
Và lần nữa, cho em anh hái tặng
Những bông hoa nhiều màu cùng bướm trắng
Như an nhàn cơn gió giữa đồng xanh.

Anh hạnh phúc trong giấc mơ êm ái,
Như Russô, anh chỉ thấy hài lòng,
Thấy cuộc đời toàn may mắn, thành công,
Cả những cái ban ngày là thất bại.

Và trăng tròn treo trên cây rất cao
Thói ích kỷ vụt biến đi lúc nào...
Anh và em như một đôi mười bảy,

Như trong tranh, tay cầm tay, nên thơ,
Ta nhìn nhau cho đến lúc bất ngờ
Một ngày mới chán, buồn lôi anh dậy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Eduardas Mieželaitis » 05