05/10/2022 11:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chinh nhân oán
征人怨

Tác giả: Liễu Trung Dung - 柳中庸

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 09/09/2005 14:19

 

Nguyên tác

歲歲金河復玉關,
朝朝馬策與刀環。
三春白雪歸青塚,
萬里黃河繞黑山。

Phiên âm

Tuế tuế Kim hà[1] phục Ngọc quan,
Triêu triêu mã sách dữ đao hoàn.
Tam xuân bạch tuyết quy thanh trủng,
Vạn lý Hoàng Hà nhiễu Hắc san.

Dịch nghĩa

Hằng năm hết tới Kim hà lại qua Ngọc Môn quan
Hằng ngày trên lưng ngựa với lại thanh đao
Ba tháng mùa xuân rồi mà tuyết trắng còn phủ bãi cỏ mọc trên những phần mộ
Sông Hoàng Hà chảy muôn dặm về chạy quanh núi Hắc sơn

Bản dịch của Hải Đà

Bao năm ải Ngọc với sông Vàng
Mỗi sáng roi vờn với kiếm cung
Mộ biếc ba xuân đầy tuyết trắng
Hắc sơn muôn dặm uốn sông Hoàng
[1] Giờ là Hắc hà, nam Quy Bắc, tỉnh Sơn Tây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Liễu Trung Dung » Chinh nhân oán