19/01/2021 23:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vương Mạnh Cốc trùng chí đô môn
王孟榖重至都門

Tác giả: Tra Thận Hành - 查慎行

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/02/2019 08:34

 

Nguyên tác

我亦騎驢客,
粗知行路難。
六年三見汝,
辛苦渡桑乾。

Phiên âm

Ngã diệc kỵ lư khách[1],
Thô tri hành lộ nan.
Lục niên tam kiến nhữ,
Tân khổ độ Tang Càn.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tôi như khách cưỡi lừa,
Đường đi nhiều trái ngang.
Sáu năm gặp ba bận,
Cay đắng vượt Tang Càn.
[1] Chỉ hoàn cảnh của quan chức nhỏ, không vừa ý với với việc mình làm hoặc nơi mình làm việc, đây chỉ thi nhân chuyên khổ ngâm như Giả Đảo. Giả Đảo cưỡi lừa ở kinh đô, trên đường lo ngâm vịnh không để ý đến việc chào hỏi các quan chức lớn qua lại, thường bị hạch hỏi. Giả Đảo có bài thơ Độ Tang Càn mà tác giả nêu lên trong câu chót, nói đến trường hợp một cảnh hai quê, muốn về quê nào cũng khó khăn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tra Thận Hành » Vương Mạnh Cốc trùng chí đô môn