25/04/2024 11:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cội già

Tác giả: Yến Lan - Lâm Thanh Lang

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 05/02/2016 10:58

 

Nắng nứt thân trên cội bạch đàn
Gió về lộng khẽ tiếng ve ran
Vô tình chi bấy con oanh trẻ
Đậu sát cành đơn uốn giọng vàng
12-1998

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yến Lan » Cội già