24/01/2021 16:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mùa giêng

Tác giả: Nguyễn Tấn On

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 11/01/2018 20:40

 

Ta về qua
ngõ đầy trăng
Tím bông
vườn khế
nhớ chăng môi người
Tháng giêng
vỡ
một tiếng cười
Nguyệt cầm
rung rụng
ướt mười ngón
run
Nguồn: Nguyễn Tấn On, Thoát nắng (thơ), NXB Thời đại, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Tấn On » Mùa giêng