24/09/2021 12:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Áo anh rách lỗ bằng sàng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/04/2015 16:50

 

Áo anh rách lỗ bằng sàng,
Mẹ anh già yếu cậy nàng vá may.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Áo anh rách lỗ bằng sàng