23/04/2021 12:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cung hoạ ngự chế tứ Triều Tiên, Lưu Cầu, An Nam chư quốc sứ thần thi
恭和御制賜朝鮮琉球安南諸國使臣詩

Tác giả: Trần Ðăng Đại - 陳登大

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 03/10/2018 10:17

 

Nguyên tác

虞階何待舞經旬,
玉帛初通雨露頻。
煦育肯分千里外,
綏懷渾似一家人。
幸陪周宴清光接,
近挹堯樽咫尺親。
新寵歸來分海國,
共將華祝頌皇仁。

Phiên âm

Ngu giai[1] hà đãi vũ kinh tuần,
Ngọc bạch[2] sơ thông vũ lộ tần.
Hú dục khẳng phân thiên lý ngoại,
Tuy hoài hồn tự nhất gia nhân.
Hạnh bồi Chu yến thanh quang tiếp,
Cận ấp Nghiêu tôn chỉ xích thân.
Tân sủng quy lai phân hải quốc,
Cộng tương hoa chúc tụng hoàng nhân.

Dịch nghĩa

Thềm Ngu đâu đợi múa can múa lông mấy tuần,
Đồ ngọc bạch đến cống đội mưa móc đã nườm nượp,
Đức sáng nuôi dưỡng đâu phân biệt vùng xa nghìn dặm
Thân ái vỗ về thân thiết như người một nhà.
May được bồi yến Chu tiếp đãi vẻ thanh quang,
Gần chúc chén Nghiêu trong gang tấc rất thân thiết
Mới đội ơn sủng về nơi nước xa,
Cùng dâng lời hoa từ chúc tụng đức nhân thánh hoàng.

Bản dịch của Nguyễn Đức Toàn (II)

Thềm Ngu đâu đợi múa mấy tuần,
Ngọc bạch phương xa cống đã gần,
Đức sáng nuôi khác đâu nghìn dặm
Vỗ về nhân ái tựa người thân.
May bồi Chu yến thanh quang tiếp,
Chúc chén Nghiêu gần thoả đức thân.
Nước xa mới đội ân sủng lớn,
Cùng dâng lời chúc tụng đức hoàng nhân
Bài thơ được chép trong Vãn tình di thi hối 晚晴簃詩匯 của Từ Thế Xương nhà Thanh.

[1] Bệ Ngu, tỏ ý tụng thiên triều uy đức như nhà Ngu của vua Thuấn vậy. Theo sử liệu, vua Đại Vũ lên ngôi, cho múa can vũ ở thềm mấy tuần, các di địch người Miêu vọng uy lập tức đến chầu (Thượng thư).
[2] Chỉ chung các đồ cống phẩm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Ðăng Đại » Cung hoạ ngự chế tứ Triều Tiên, Lưu Cầu, An Nam chư quốc sứ thần thi