16/06/2024 13:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Di hồng khoái lục
怡紅快綠

Tác giả: Tào Tuyết Cần - 曹雪芹

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 08/11/2005 10:34

 

Nguyên tác

深庭長日靜,
兩兩出嬋娟。
綠蠟春猶卷,
紅妝夜未眠。
憑欄垂絳袖,
倚石護青煙。
對立東風裏,
主人應解憐。

Phiên âm

Thâm đình trường nhật tĩnh,
Lưỡng lưỡng xuất thiền quyên.
Lục lạp xuân do quyển,
Hồng trang dạ vị miên.
Bằng lan thuỳ giáng tụ,
Ỷ thạch hộ thanh yên.
Đối lập đông phong lý,
Chủ nhân ưng giải liên.

Bản dịch của nhóm Vũ Bội Hoàng

Một vùng sân vắng ngày dài,
Thuyền quyên hai ả cả hai đẹp dòn,
Trời xuân anh vẫn cuộn tròn,
Áo hồng thơ thẩn khuya còn đứng đây.
Bên kia áo đỏ gió bay,
Khói xanh, dựa đá bên này đỡ chơi.
Trước gió đông đứng hàng đôi,
Chủ nhân ướm hỏi ai người biết thương ?
Bài này của Giả Bảo Ngọc 賈寶玉.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Tuyết Cần » Di hồng khoái lục