27/10/2021 20:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kệ

Tác giả: Tâm Tịnh thiền sư - 心淨 禪師

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 25/06/2016 20:18

 

Nguyên tác

覺道劫空前,
空空盋汃船。
寡人符幸解,
處處得安然。

Phiên âm

Giác đạo kiếp không tiền,
Không không bát nhã thuyền.
Quả nhân phù hạnh giải,
Xứ xứ đắc an nhiên.

Bản dịch của Phạm Đình Nhân

Đường giác ngộ kiếp trước không,
Đến thuyền bát nhã cũng không không rồi.
Ta đây hợp với hạnh người,
Ở đâu cũng giữ cuộc đời ung dung.
Nguồn: Lời di huấn (Phật giáo và những bài kệ truyền pháp), Phạm Đình Nhân, NXB Văn học, 2012

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tâm Tịnh thiền sư » Kệ