16/10/2021 21:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hỡi em về đâu

Tác giả: Xuân Quỳ - Đoàn Thị Xuân Quỳ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 12/02/2015 16:54

 

Anh đi lên Bắc
Biên giới mờ sương lam
Ngàn lau phơ phất
Mơ tóc em giữa núi ngàn.

Anh vốc lên bồng bềnh mây trắng
Hỏi em giờ nơi đâu
Tình ta như mây lãng đãng
Biết trôi về phương nao.
Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Quỳ » Hỡi em về đâu