14/04/2021 08:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Than thở một mình tính không ngủ được bài 2

Tác giả: Phan Bội Châu - 潘佩珠

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/12/2013 11:47

 

Bạn với ai đây, với một mình,
Ngoài ba chén rượu chợt vô tình.
Cu li, phú lít, nghề chưa thạo,
Cụ bếp, ông bồi nghiệp chửa rành.
Toan học đĩ giai, đà quá nhảm,
Muốn theo làng hát miệng không lanh.
Chỉ hay một việc là ông cách[1],
Chợ ế hàng thừa phải ngậm thinh.
[1] Cách mạng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Bội Châu » Than thở một mình tính không ngủ được bài 2