24/06/2024 15:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thơ túng

Tác giả: Vũ Duy Thanh - 武惟清

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Phụng Hà vào 12/06/2010 21:50

 

Cái túng xem ra đệ nhất ông,
Có ai là bậc thứ nhì không?
Gió trăng kho sẵn tiêu không hết,
Ngày tháng vần xoay mãi chẳng cùng.
Một bộ áo tàu[1] coi cũng “hổ[2]”,
Ba gian nhà khách chạm thời “long[3]”.
Nhà vua nếu mở khoa thi túng,
Tất đỗ khôi nguyên chiếm bảng rồng.
Buổi thiếu thời, ông thi mãi không đỗ, nhà càng túng quẫn, làm bài thơ này.

[1] Rách như tàu lá chuối.
[2] Hổ ngươi.
[3] Chạm đến là long ra. “Long” đối với “hổ” ở câu trên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Duy Thanh » Thơ túng