20/06/2021 08:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

10

Tác giả: Xuân Sách - Ngô Xuân Sách

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi @Lá@ vào 25/10/2008 02:28

 

Điêu tàn ư? Đâu chỉ có điêu tàn
Ta nghĩ tới vàng sao từ thuở ấy
Chim báo bão, lựa chiều cơn gió dậy
Lựa ánh sáng trên đầu mà thay đổi sắc phù sa

Thay đổi cả cơn mơ
Ai dám bảo con tầu không mộng tưởng
Mỗi đêm khuya không uống một vầng trăng
Lòng ta cũng như tầu, ta cũng uống
Mặt anh em trong suối cạn hội nhà văn.
Những tác phẩm Điêu tàn, Ánh sáng và phù sa, Chim báo bão, Vàng sao của nhà văn Chế Lan Viên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Sách » 10