21/03/2023 09:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nét tinh tế ở phụ nữ
Это женское уменье

Tác giả: Robert Rozhdestvensky - Роберт Рождественский

Nước: Nga
Đăng bởi Tung Cuong vào 22/03/2020 13:55

 

Nguyên tác

Это женское уменье,
Словно тыщу лет назад,
Странно и одновременно
Ждать, молить и ускользать.

Быть собой, не повторяясь.
Верить в клятвы, не шутя.
Приближаться, отдаляясь.
Оставаться, уходя.

Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Nét tinh tế của phụ nữ
Dường như có tự ngàn năm
Lạ lùng cảm nhận trong ta
Vừa đợi, vừa mong, vừa tránh gặp.

Vẫn là mình mà không hề trùng lặp
Tin lời thề mà không phải cợt đùa.
Vừa đến gần mà vẫn lùi xa.
Vừa ở lại vẫn sẵn sàng đi hẳn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Robert Rozhdestvensky » Nét tinh tế ở phụ nữ