11/08/2022 00:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tâm sự của Táo quân

Tác giả: Minh Sơn Lê

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 25/01/2022 18:11

 

Hăm Ba tháng Chạp Táo về trời
Bẩm báo thiên vương chuyện người đời
Suốt một năm qua lo kiếm củi
Chất vào nhà Táo mệt đứt hơi
Củi ướt, củi tươi cùng củi nhỏ
Đốt chẳng ra hồn lửa chẳng khơi
Nhìn đâu cũng thấy đầy ra củi
Xuân tới nhân gian nghẹn tiếng cười!

Nhà Táo năm nay chỉ có lời
Bạc tiền rồi cũng phủi tay thôi
Danh lợi mong manh như làn khói
Tiếng xấu lưu niên vạn kiếp đời
Thế thái triền miên điều nhức nhói
Nhân tình mặt lạnh tiếng phai phôi
Sống sao cho phải điều Nhân-Nghĩa
Để lại nhân gian đẹp Tình Người...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Minh Sơn Lê » Tâm sự của Táo quân