13/06/2024 08:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kiều về nhà Tú Bà

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/12/2018 21:32

 

Từ ngày xa cách chốn gia hương,
Xót phận lưu ly dãi gió sương.
Dồi má những là dơ dạng phấn,
Chau mày thêm để thẹn thùng gương.
Trời ghen chi mấy người tư sắc,
Tên bắt đem chua sổ đoạn trường!
Nông nổi nhường này ai kẻ biết,
Một mình mình nghĩ một mình thương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Kiều về nhà Tú Bà